Tradycyjnie 11 listopada rozpoczęła się uroczystość, upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Polskę. Przed kościołem pw. św. Anny w Kolnie zgromadzili się mieszkańcy Kolna, zaproszeni goście, poczty sztandarowe oraz Miejska Orkiestra Dęta w Kolnie.

Zgromadzeni wzięli udział we Mszy Świętej celebrowanej przez ks. kan. Stanisława Uradzińskiego Dziekana Kolneńskiego, kazanie wygłosił ksiądz Grzegorz Karwowski. Patriotyzm, polskość, duma bycia Polakiem, jedność, wspólne dobro, mądre korzystanie z wolności, to myśli, które w kazaniu zostały skierowane do wiernych.

Po mszy św. odśpiewano hymn, a przed pomnikami Żołnierzy Niezłomnych, Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, Sybiraków i Deportowanych złożono kwiaty i zapalono znicze.

Wszyscy przemaszerowali ulicami miasta do parku miejskiego, gdzie przemawiał Burmistrz Miasta Kolna Andrzej Duda. Przedstawił fakty towarzyszące odzyskaniu niepodległości przez Polskę, jak również ocenił bieżącą sytuację podkreślając rangę jedności wśród społeczeństwa. Zespoły artystyczne działające przy KOKiS wykonały pieśni patriotyczne. Harcerze prowadzili apel poległych.. Przed pomnikiem niepodległości przedstawiciele organizacji i mieszkańcy złożyli kwiaty i wieńce.

Odwiedzono również miejsca upamiętniające Wincentego Witosa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, krzyż przy "Dębie Wolności" oraz pomnik "Solidarności". Dłużej zatrzymano się przed grobami poległych pod Lemanem i Nieznanego Żołnierza. Odmówiono modlitwę za zmarłych w walce o niepodległą ojczyznę. Złożono kwiaty i zapalone znicze.

Uroczystość zakończyły występy orkiestry dętej przed budynkiem KOKiS. Tutaj dla uczestników przygotowano poczęstunek.

Uczestnicy uroczystości: ksiądz dziekan Stanisław Uradziński, Starosta Kolneński Tadeusz Klama, radny sejmiku województwa podlaskiego Adam Wojciech Sekściński, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda (gospodarz uroczystości), poczty sztandarowe, Radni powiatowi, Radni miejscy, Policja, Straż Pożarna, przedstawiciele: zakładów pracy, instytucji, urzędów, banków, szkół, instytucji kultury, służby zdrowia, opieki społecznej, Ochotniczego Hufca Pracy, związków zawodowych, organizacji społecznych, mediów, harcerzy. Dzieci, młodzież, goście z innych miejscowości oraz mieszkańcy Kolna.