Dnia 3 października 2019 roku na terenie powiatu kolneńskiego zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne przyjęcia ewakuowanej ludności z  powiatu sejneńskiego  Sejny na obszar  gmin powiatu  w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej PODLASIE –19,  którego organizatorem był Wojewoda Podlaski.

W tym ćwiczeniu udział wzięli: przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w osobie  kierownika Oddziału Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego UW oraz dwóch inspektorów tego wydziału, Starostwa Powiatowego w Kolnie wraz ze Starostą Kolneńskim Tadeuszem Klama oraz Wicestarostą Kolneńskim Karolem Pieloszczyk, żołnierze z 1 Podlaskiej Brygada Obrony Terytorialnej, Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska, przedstawiciele Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (CIMIC) w Kielcach, przedstawiciele Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód  z Elbląga, przedstawiciele i obserwatorzy wojsk USA (Gwardia Narodowa) z Bemowa Piskiego oraz formacje obrony cywilnej z powiatu Kolneńskiego, gminy Mały Płock, gminy Turośl, miasta Kolno, urzędu miejskiego w Stawiskach, Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy. W charakterze obserwatorów przedstawiciele pozostałych gmin powiatu kolneńskiego.

 Ćwiczenia miały na celu przygotowanie gmin powiatu kolneńskiego do przyjęcia ewakuowanej ludności cywilnej z gminy Sejny  powiatu sejneńskiego. Starosta jako szef obrony cywilnej powiatu w ramach tego ćwiczenia  zorganizował punkt informacyjny w  Stawisk ach, a następnie koordynował i kierował  przyjęciem ewakuowanej ludności w gminach przyjmujących: UM Kolno, Turośl i Mały Płock. Szefowie obrony cywilnej tych gmin w ramach ćwiczenia zorganizowali punkty wyładowczo rozdzielcze w których zostały odebrane odcinki ćwiczebnych  kart ewakuacji.

W ramach tego epizodu ćwiczeń  doskonalono zasady  koordynowania organizacji ewakuacji/przyjęcia , a także praktyczne korzystanie z tras drogowych do celów ewakuacji.

 Gminy przyjmujące powiatu doskonaliły pracę zespołów organizacyjnych ewakuacji/przyjęcia ludności.