Dnia 17.09.2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kolnie odbyło się spotkanie  z przedstawicielkami  Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie tj. Paniami Dorotą Zabielską, Patrycją Borkowską – administratorkami projektu oraz Panią Małgorzatą Wróblewską -  naczelną pielęgniarką Białostockiego Centrum Onkologii, które przywitał Wicestarosta Kolneński Pan Karol Pieloszczyk.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości kobiet nt. badań profilaktycznych, poprzez edukację prozdrowotną i promocję zdrowia. Podczas spotkania zaprezentowano krótką prelekcję dotyczącą zachorowań na nowotwory, zademonstrowano instruktaż samobadania piersi na specjalistycznym fantomie oraz przekazano materiały edukacyjne i małe upominki dla uczestniczek projektu. W  spotkaniu uczestniczyło 30 kobiet.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną wysokospecjalistyczną placówka w regionie, niosącą pomoc wielu ludziom zmagającym się z trudnym przeciwnikiem – nowotworem.   W/w Centrum jest liderem projektu unijnego pt. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Głównym jej celem jest zmniejszenie śmiertelności spowodowanej chorobą nowotworową piersi kobiet w wieku 50-69 lat.