Tegoroczne Wojewódzkie Dożynki odbyły się 14.09.2019 roku w Tykocinie. W dożynkach uczestniczył Wicestarosta Kolneński Pan Karol Pieloszczyk. Uroczystość zainaugurowała polowa Msza Święta pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego, ks. prał. Janusza Stepnowskiego. Kolejnym punktem uroczystości było podziękowanie za ciężką pracę rolników ze strony włodarzy województwa.

Sobotnie Wojewódzkie Dożynki w Tykocinie to największa tego typu uroczystość w Podlaskiem. Prócz licznie zgromadzonych mieszkańców, rolników, wzięli w niej udział również podlascy parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele samorządu rolniczego, Podlaskiej Izby Rolniczej, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, grupa rekonstrukcyjna z Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego oraz podlaskie koła gospodyń wiejskich, które na pięknie przyozdobionych ziołami, zbożem i płodami rolnymi straganach prezentowały swoje wyroby.