W minioną niedzielę, dn. 15 września 2019 w Małym Płocku odbyła się gminna uroczystość pn. „Święto Chleba” w której udział wzięli: Starosta Kolneński Pan Tadeusz Klama oraz Wicestarosta Kolnieński Pan Karol Pieloszczyk. Uroczystość zainaugurowała Msza Święta w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku którą celebrował Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej Stanisław Stefanek.

Biskup, razem z Księdzem Proboszczem oraz  Wójtem Gminy Mały Płock przyjęli dary na ołtarz od delegacji miejscowości i instytucji gminy. Otrzymane kosze stanowią symbol tegorocznych plonów, a jednocześnie są zwieńczeniem i wyrazem wdzięczności za ciężką prace rolników.

Po dożynkowym nabożeństwie, które zostało zwieńczone procesją dookoła Kościoła, nastąpił przemarsz na plac obok dworku na ul. Krótkiej 15, gdzie na zebranych czekały występy zespołów oraz inne ciekawe atrakcje oraz dmuchany plac zabaw dla dzieci.