Wzorem lat ubiegłych Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich kontynuuje inicjatywę jaką jest Vedycja Konkursupn. „Olimpiada  Aktywności  Wiejskiej”. Z roku na rok przedsięwzięcie to cieszy sięcoraz większym zainteresowaniem,jednak na mapie województwa podlaskiego nadal są obszary, które należy ożywić i zmotywowaćdo działania.
Główną  ideą  Konkursu  jest  uhonorowanie   małych   społeczności  wiejskich  zaangażowanych w  podejmowanie  wspólnych  inicjatyw  w  Województwie  Podlaskim.  Konkurs  ma  charakter  otwarty i  obejmuje  inicjatywy  przeprowadzone  w  okresie od  01.09.2018  r.  do 31.08.2019  r. w  trzech  kategoriach definiujących  zasięg  inicjatywy:  działania  skierowane  do  społeczności  jednej,  bądź  dwóch  miejscowości w obrębie jednej gminy; działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar  jednej  gminy  oraz  działania  skierowane  poza  obręb  gminy,  ale  mieszczące  się  w  ramach województwa.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia wpisujące się w następujące konkurencje: kultywowanie tradycji i obyczajów; aktywność kulturalno-sportowa; integracja społeczna  i  pokoleniowa;  budowa  i  poprawa  wizerunku  wsi;  ochrona  środowiska  i  ekologia  oraz współpraca, które zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Konkursu.

Laureaci  poprzednich  edycji  mogą  wziąć  udział  w  Konkursie,  pod  warunkiem  zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej oraz jeżeli jest możliwość również w wersji elektronicznej w terminie od 3 czerwca do 9 września 2019 r .na  adres: Sekretariat  Regionalny  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich,  Departament  Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem Konkurs  „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”).

Szczegółowe informacje i zasady Konkursu, w tym obowiązujące formularze zgłoszeniowe zamieszczone są na stronach internetowych: www.podlaskie.ksow.pl, www.prow.wrotapodlasia.pl oraz www.wrotapodlasia.pl zakładka rolnictwo.

Laureatom  Konkursu  zostaną  przyznane  nagrody  pieniężne, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności, w której realizowane były zgłoszone  inicjatywy  Konkursowe. Wysokość nagród przewidzianych w tegorocznej edycji wynosi łącznie 35 tysięcy zł, jednakże Organizator dopuszcza jej zmianę. Informacji  o  konkursie  udzielają  pracownicy  Sekretariatu  Regionalnego  KSOW,  nr tel. 8566  54 207, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.