W dniu 30 maja 2019r. w całej Polsce obchodzony był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Ustanowione przez Sejm w 2006r. święto  ma służyć przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować wysiłek, jaki podejmują każdego dnia Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie młodym ludziom spokojnego dzieciństwa oraz  co najważniejsze – miłości.

      Rodzice zastępczy z terenu powiatu kolneńskiego obchodzili swoje Święto w dniu 31 maja 2019r. Uroczyste spotkanie rodzin i dzieci odbyło się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie o godzinie 12:00. W spotkaniu wziął udział Starosta Powiatu Kolneńskiego - Pan Tadeusz Klama, Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego – Pan Karol Pieloszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego – Pan Michał Kulczewski, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie – Pani Monika Waszkiewicz, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie – Pani Beata Kozłowska oraz psycholog Ośrodka Adopcyjnego w Łomży ROPS Białystok – Pani Anna Grabowska, koordynator Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie – Pani Monika Gołaś-Bazydło.

      Spotkanie otworzył Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie – Pan Krzysztof Sobiewski. Serdeczne  życzenia oraz podziękowania za ofiarowaną dzieciom miłość, troskę i codzienne wychowanie złożył Starosta Kolneński – Pan Tadeusz Klama, który wraz z Wicestarostą – Panem Karolem Pieloszczyk i Przewodniczącym Rady – Panem Michałem Kulczewskim wręczał wszystkim rodzicom zastępczym pisemne podziękowania, słodkie upominki i róże.

      Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, to dzień nie tylko Rodziców, ale także dzieci, którym dali bezpieczny dom. Wiele miłych słów i życzeń popłynęło w kierunku dzieci z ust Wicestarosty Kolneńskiego. Dodatkowo wychowankowie otrzymali prezenty z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie było również okazją do złożenia na ręce Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie oraz psycholog Ośrodka Adopcyjnego w Łomży podziękowań za owocną współpracę w podejmowaniu działań na rzecz rodzin i dzieci potrzebujących opieki, pomocy i wsparcia. Dzięki przychylności kierownictwa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie uroczystość uświetnił występ uczestników tychże instytucji.

       Po części oficjalnej wszystkie osoby zgromadzone na Święcie Rodzin Zastępczych zostały zaproszone na tort. Dziękujemy wszystkim rodzinom zastępczym, dzieciom i zaproszonym gościom za przybycie i wspólne świętowanie.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie dziękuje i wyraża wdzięczność corocznym sponsorom – Przyjaciołom Rodzin Zastępczych  Państwu Annie i Marcinowi  Doliasz za wsparcie rzeczowe.