10 maja 2019 roku  odbyła się VII sesja Rady Powiatu Kolneńskiego.

Rada Powiatu podjęła uchwały :

  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.:

wprowadzone zmiany dotyczą między innymi dofinansowania z Gminy Kolno w wysokości 500 000 zł oraz dofinansowania z budżetu Wojewody w wysokości 2 120 467 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1891 B Janowo – Łosewo – Niksowizna. Cała  wartość inwestycji to 4 240 934 zł.

  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2019 – 2023.