Kwiecień i maj są miesiącami, w których rozpoczynane są prace związane ze sprzątaniem dróg powiatowych. Sprzątanie dotyczy usunięcia zalegających odpadów z poboczy i rowów przy drogach powiatowych.  Utrzymanie porządku jest także systematycznie realizowane poprzez usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień z poboczy i rowów przy drogach powiatowych. Zadanie to realizowane jest przez cały rok. Zakończono zbiórkę śmieci wzdłuż drogi powiatowej nr 1861B. Zebrano ponad tonę odpadów.