Minister Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odwiedził Szpital Ogólny w Kolnie. Wizyta odbyła się w piątek, 5 kwietnia.

W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Kolneński Pan Tadeusz Klama oraz Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie Pani Krystyna Marianna Dobrołowicz.

Tematem rozmów był zakres wykonanych prac oraz najbliższe plany inwestycyjne realizowane na terenie Szpitala Ogólnego w Kolnie.