6 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru dla Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Ełku. Uroczystość zainaugurowała Msza Święta w kościele pod patronatem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Regielnicy. Kolejnym punktem programu było wręczenie sztandaru dla 13 Oddziału PZHGP w Ełku oraz odznak pamiątkowych dla uczestników uroczystości. W uroczystości udział wziął Starosta Kolneński Pan Tadeusz Klama wraz z hodowcami z terenu Powiatu Kolneńskiego.