Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, że tematem przewodnim (hasłem) Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego 7 kwietnia 2019 roku jest: 

„Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej”.

Głównym założeniem obchodów Światowego Dnia Zdrowia, jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia wszystkim ludziom uniwersalnego dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, które obejmuje pełne spektrum usług potrzebnych przez całe życie – od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną.

Miliony ludzi wciąż nie mają dostępu do powszechnej opieki medycznej, lub muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem. Co najmniej połowa ludzi na świecie nie otrzymuje potrzebnych im usług zdrowotnych. Objęcie powszechną opieką zdrowotną, to zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do usług zdrowotnych których potrzebują, bez doświadczania trudności finansowych.

Ten dzień jest jednym z wielu możliwości komunikowania się specjalistów w zakresie znaczenia równości w usługach opieki zdrowotnej. WHO wskazuje również na ważną rolę pracowników służby zdrowia, jaką będą mieli do odegrania w kampanii, pomagając decydentom w dziedzinie zdrowia poznać, potrzeby ludzi w zakresie opieki, zwłaszcza na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem kampanii jest pomóc ludziom lepiej zrozumieć, co oznacza powszechny zakres ochrony zdrowia – jakie usługi i wsparcie powinno być dostępne i gdzie.

Kampania stanowi także okazję dla ministrów zdrowia i innych polityków do zobowiązania się do podjęcia działań w celu wyeliminowania luk w powszechnym dostępie do opieki zdrowotnej w swoich krajach, a także podkreślenia tego co zostało dotychczas osiągnięte w tym zakresie. Tegoroczne hasło stanowi kontynuację działań ubiegłorocznych.

Opracował/a: mł. asystent OZ Lidia Kozłowska