Dnia 26 marca 2019r. o godz. 12:00, w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 1 odbyła się V sesja Rady Powiatu Kolneńskiego.

Rada Powiatu zapoznała się z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2018 rok, (wg uchwały Nr 11/52/19 Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2019).

Rada Powiatu podjęła uchwały:

- zmiany w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 rok,

- wyrażenia przyjęcie od gminy Stawiski darowizny nieruchomości,

 - wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku szpitalnym w drodze bezprzetargowej,

- wyrażenie zgody na przedłużenie umowy pożyczki zaciągniętej przez Szpital Ogólny w Kolnie,

- zmiany w składzie Statutu Szpitala Ogólnego w Kolnie,

- zmiana w składzie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie,

- wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Regionalne Inwestycje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

- określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające powiatowi kolneńskiemu,

- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,

- likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie