Trwa akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019. Prace związane z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości, które mają na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, prowadzone są 7 dni w tygodniu od godz. 5:00 do chwili zakończenia występujących zjawisk atmosferycznych, tzn. śliskości zimowej oraz opadów śniegu. Powyższe prace wykonywane są przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie oraz Wykonawców z którymi zawarte zostały umowy na utrzymanie sieci drogowej na terenie gm. Kolno, Grabowo, Stawiski i Mały Płock, Turośl oraz na terenie miasta Kolno. Łącznie do dyspozycji jest 10 pługów odśnieżnych oraz 4 piaskarki do zwalczania śliskości.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie ma do utrzymania zimowego 329 km dróg, które są w całości odśnieżane. Natomiast zwalczanie śliskości zimowej utrzymane jest w V i VI standardzie zimowego utrzymania dróg, polegające na tym, że jezdnia posypywana jest na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, tzn. posypywane są skrzyżowania dróg, przystanki autobusowe, odcinki o pochyleniu powyżej 4%, zakręty i inne miejsca ustalone przez PZD w Kolnie. Łącznie wyznaczonych jest 50 km dróg do zwalczania śliskości zimowej. Od chwili rozpoczęcia zimy w grudniu 2018 roku do końca stycznia 2019 roku zużyte zostało już ok. 1000 ton piaskosoli.