15 września odbyła się uroczystość 90 –lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wykowie. W uroczystości uczestniczyli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie bryg. Paweł Pupek, Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski, Wicestarosta Kolneński Robert Wacław Nadara, Druhowie OSP oraz zaproszeni goście. Jednostka OSP Wykowo otrzymała samochód pożarniczy Mercedes 1019AF typu średniego GBA 2,6/16 użytkowany dotychczas przez OSP Zabiele.