W marcu 2018 Zespół Szkół Technicznych wziął udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu; „ Szkoła zawodowa najwyższej jakości“. Wniosek konkursowy został opracowany przez Pana Dyrektora Eugeniusza Gromadzkiego i nauczycielkę języka niemieckiego Panią Urszulę Banach.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji , Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych. Celem konkursu było zidentyfikowanie i rozpowszechnienie najciekawszych przedsięwzięć realizowanych i podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.

W formularzu konkursowym został opisany realizowany w ZST od dwóch lat projekt pod nazwą:

 „ Technik mechanik-tak, właśnie – mój zawód jest świetny!”. Projekt dotyczy między innymi współpracy z niemiecką szkołą zawodową w Dillenburg, oraz organizacji miejsc praktyk dla uczniów technikum mechanicznego. Dnia 23 maja b. r  jury konkursowe dokonało oceny zgłoszonych przez szkoły z całej Polski prac. Wniosek konkursowy przedłożony przez ZST został bardzo wysoko oceniony ( pułap punktowy w przedziale 90%- 100% możliwych do zdobycia punktów) , taka punktacja zapewniła szkole miejsce w ścisłym finale konkursu. Wśród 12 najwyżej ocenionych szkół dnia 08 czerwca 2018 roku podczas uroczystej Gali Pan Dyrektor Eugeniusz Gromadzki i nauczyciel przedmiotów zawodowych Pan Dariusz Długozima odebrali dyplom wraz ze statuetką  : „ Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia nie byłoby możliwe bez zaangażowania i pracy dyrekcji, nauczycieli przedmiotów zawodowych: Pana Jacka Trzonkowskiego, Pana Zbigniewa Żubrowskiego, Pana Bogdana Bazydło, Pana Waldemara Szymańskiego, Pana Dariusza Długozimy oraz Pani Urszuli Banach – koordynatora i organizatora wymiany młodzieży oraz opiekuna projektu.

W tym miejscu pragniemy powtórzyć słowa organizatora konkursu, że „ udział w konkursie warty jest wysiłku, jaki trzeba włożyć w przygotowanie zgłoszenia, nie tylko z powodu samych nagród. Jest to doskonała okazja do tego, aby pochwalić się tym, co szkoła robi, nowatorskimi pomysłami nauczycieli, ciekawymi inicjatywami , czy kompleksową współpracą z pracodawcami i innymi partnerami szkoły”.