Technicy Ekonomiści z Zespołu Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczyli w drugiej edycji Projektu EkonomistaEu Erasmus+. Uczniowie wzięli udział w 3-tygodniowych stażach, które odbyły się w Pradze Czeskiej. W tym okresie zapoznali się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz zdobyli konkretne umiejętności praktyczne. Pracodawcy z entuzjazmem przyjęli stażystów z Polski. Uczniowie wykonywali prace biurowe, zaznajomili się ze specyfiką pracy za granicą, poznali ekonomiczne aspekty działalności przedsiębiorstw. W czasie wolnym od pracy zwiedzali urokliwą stolicę Czech. Staże zagraniczne były traktowane jako zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej. Do głównych celów projektu należą:

  • podwyższenie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ucznia/uczennicy, w celu poszerzenia jego możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy,
  • zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników,
  • zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Poniżej krótka fotorelacja z dotychczasowego pobytu.