Na uroczystości uchwalenia ustawy zasadniczej z 1791 r. zapraszają Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski i Prezydent Białegostoku.

Główne uroczystości odbędą się 3 maja przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej zostaną złożone kwiaty przed Obeliskiem w Parku Zwierzynieckim. Po części oficjalnej na Rynku Kościuszki będzie można m.in. wziąć udział w pokazie sprzętu wojskowego.

Uchwalenie ustawy zasadniczej było największym osiągnięciem legislacyjnym Sejmu Czteroletniego obradującego od października 1788 do maja 1792. Historyczna sesja połączonych izb obradowała 3 maja 1791 na Zamku Królewskim. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.