Zapraszamy serdecznie uczniów dotychczasowych liceów i techników oraz szkół branżowych I stopnia do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym zdrowia prokreacyjnego i profilaktyki zachowań ryzykownych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, nasza firma Lechaa Consulting Sp. z o.o. została wyłoniona jako realizator Działania 2.: Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym, opisanego w ramach 6. celu operacyjnego pt. Poprawa zdrowia prokreacyjnego.

Treści poruszane na warsztatach z młodzieżą mają charakter wychowawczo-profilaktyczny i będą realizowane metodami aktywizującymi. Projekt ma trafić do 80% szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, gdzie zależnie od potrzeb zostanie zrealizowanych 30-40 godzin zajęć. Realizację przewidziano do 15 czerwca 2019 roku.

Zapraszamy do udziału w zajęciach uczniów, którzy:
- nie mieli lekcji wychowania do życia w rodzinie – podczas warsztatów będą mogli porozmawiać o nurtujących ich problemach,
- uczestniczyli już w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie – warsztaty będą okazją do poszerzenia, ugruntowania oraz uaktualnienia poznanych wcześniej treści.

Do szkół trafią przeszkoleni tutorzy/nauczyciele, którzy przedstawili nam odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich wykształcenie i doświadczenie związane z edukacją zdrowotną. Tutorem może również zostać nauczyciel z danej szkoły, który potwierdzi nam swoje wykształcenie i kwalifikacje. Ponadto w całym okresie zadania zapewniamy tutorom wsparcie organizacyjne i opiekę merytoryczną nauczycieli metodyków oraz bezpłatne szkolenie on-line. Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru tutorów pozostawiamy Dyrektorowi Szkoły.

Serdecznie prosimy o udzielenie tutorom pomocy przez:
- zapraszanie ich na zebrania rodziców,
- umożliwienie skonsultowania z rodzicami, uczniami i wychowawcami klas tematów poruszanych na warsztatach,
- uzyskanie od rodziców/opiekunów zgody na udział niepełnoletnich dzieci w programie.

Szkoły, które wyrażą zgodę na objęcie ich wspomnianymi zajęciami, otrzymają:
- materiały promujące wydarzenie skierowane do dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów,
- dyplom uczestnictwa w programie,
- wydane w formie segregatora z materiałami scenariusze i pomoce do prowadzenia tych zajęć, które będą mogły posłużyć wychowawcom, pedagogom czy psychologom szkolnym także po zakończeniu projektu.

W każdym województwie 3 szkoły biorące udział w projekcie otrzymają wielofunkcyjne.
Uczniowie szkół biorących udział w projekcie, mogą wygrać atrakcyjne nagrody: powerbanki, słuchawki bezprzewodowe, głośniki. Na laureatów konkursów wojewódzkich czekają deskorolki elektryczne, tablety i kamery sportowe
W ramach zadania wyłoniliśmy metodyków wojewódzkich, którzy m.in. czuwają nad zgodnym z harmonogramem przebiegiem zadania oraz sprawują opiekę nad tutorami przeprowadzającymi w szkołach warsztaty. Biuro projektu czynne jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Pytania można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 690 015 257. Mogą się Państwa zgłaszać również przez stronę internetową: www.wstronedojrzalosci.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.wstronedojrzalosci.pl . Zapraszamy do uczestnictwa w programie.