11 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbędzie się Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Tradycyjny Stół Wielkanocny”. Uczestnikami konkursu mogą być grupy formalne i nieformalne - np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia działające na obszarach wiejskich województwa podlaskiego. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (w załączniku poniżej) i wysłanie jej najpóźniej do 4 kwietnia 2018 r.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie stołu, na którym znajdą się tradycyjne dania wielkanocne wraz z zastawą, dekoracjami, symbolami świątecznymi według uznania i pomysłu uczestników.

Ocena stołu przez komisję konkursową składającą się z maksimum 6 osób, uwzględniać będzie walory smakowe potraw, wygląd i estetykę stołu oraz związek całokształtu prezentacji z tradycjami wielkanocnymi regionu, ponieważ celem konkursu jest m.in. kultywowanie lokalnych tradycji oraz identyfikacja i upowszechnienie wiedzy o regionalnych potrawach wielkanocnych.

Koordynator konkursu - Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku serdecznie zaprasza do wzięcia w nim udziału.