Trwa nabór wniosków na realizację w 2018  roku zadań publicznych, odpowiadających zadaniom powiatu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury

  

Wzór oferty   - doc  pdf

Wzór sprawozdania   - doc  pdf

 

ZPK ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych.pdf - kliknij