W środę (13.12.2017 r.) podpisane zostały umowy między Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim, a Jednostkami, które otrzymały dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację działań, które trwale przyczyniają się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu.

Środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa o łącznej kwocie 5 076 573,94 zł otrzymały trzy Powiaty, w tym: Powiat Augustowski – kwotę 1 816 000 zł na realizację dwóch zadań, Powiat Kolneński – 752 000 zł na realizację jednego zadania  oraz Powiat Wysokomazowiecki – 2 508 573,94 zł na realizację dwóch zadań.

Dzięki otrzymanym dotacjom Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wybuduje zadaszony podjazd dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego przy Izbie Przyjęć/SOR wraz z niezbędną infrastrukturą, zakupi sprzęt i aparaturę medyczną do wszystkich komórek organizacyjnych oraz wymieni dźwig towarowo-osobowy na nowy – bezobsługowy.

Szpital Ogólny w Kolnie wykorzysta przyznaną dotację na zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem dzięki otrzymanej  dotacji zakupi dwa ambulanse transportowe typu P oraz tomograf komputerowy z oprogramowaniem.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku