Zespół Szlachetnej Paczki w Kolnie wszystkim Darczyńcom i Dobroczyńcom oraz całej społeczności lokalnej składa najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Oby Nowonarodzone Dzieciątko Jezus zagościło w Waszych domach i narodziło się w Waszych sercach. Życzymy dużo zdrowia, radości i ciepła rodzinnego przy wigilijnym stole, pojednania i odpoczynku od codziennych obowiązków.

Tegoroczny Finał Szlachetnej Paczki w Kolnie dzięki Wam zakończył się ogromnym sukcesem.  Ciężka praca wolontariuszy oraz gościnność dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego sprawiła, że w Magazynie Paczki nie zabrakło wyjątkowo świątecznej atmosfery. Hojność i otwarte serce wszystkich Darczyńców i Dobroczyńców z Kolna oraz całej Polski sprawiły, że 376 paczek dotarło do 31 rodzin z Powiatu Kolneńskiego. Podczas wręczania paczek potrzebującym rodzinom nie zabrakło radości, która dopisywała wolontariuszom jak również osobom pomagającym rozwozić prezenty.

Zespół Paczki w składzie: Dominika Pomichowska, Ewelina Domańska, Beata Zagroba, Bartosz Niedźwiecki, Magdalena Podsiad, Marta Orłowska, Martyna Grabowska, Marzena Banach, Nikola Staniszewska, Sylwester Górski, Sylwia Lubianiec, Tomasz Szablak, Barbara Truszkowska, Ewa Grela oraz Monika Szymańska- Lider projektu, składają serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom i Dobroczyńcom, którzy przyłączyli się do tegorocznego projektu.

DZIĘKUJEMY: Dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom szkół: Zespołu Szkół Technicznych im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Kolnie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie, Szkoły Podstawowej Nr. II im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, Szkoły Podstawowej Nr. I im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie, Przedszkola Miejskiego Nr. 4 w Kolnie, Przedszkola Kredka w Kolnie, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, Szkoły Podstawowej im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli, Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Borkowie,

Serdeczne podziękowania składamy również: Duszpasterzom Parafii Pw. Św. Anny w Kolnie Ks. Stanisławowi Uradzińskiemu oraz ks. Arturowi Akimowiczowi, Radnym Powiatu Kolneńskiego, Komendantom Powiatowej Komendy Policji w Kolnie, Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie, Ratownikom Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy, Harcerzom ZHP w Kolnie, Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, Radzie Młodzieży Hufca Pracy w Kolnie, właścicielowi sklepu AGD „Basia”, właścicielowi sklepu „PSB Mrówka Andrzej Kozikowski”, właścicielom zakładu krawieckiego „Hetman”, właścicielowi firmy „JWD INVEST CORP.- Jarosław Dabkowski”, właścicielowi sklepu „Prymus AGD Kolno”, właścicielowi „Piekarni Łyse- Jarosław Zakrzewski”.

Z całego serca dziękujemy również osobom prywatnym: Państwu Magdalenie i Rafałowi Wieczorek, Panu Piotrowi Trzcinka, Panu Lechowi Samul z rodziną, Panu Sebastianowi Gutowskiemu, Panu Wojciechowi Bajguz. Państwu Grażynie i Zbigniewowi Wiśniewskim, Pani Edycie Ciszewskiej, Państwu Waldemarowi i Bogumile Skrodzkim, Panu Zbigniewowi Twarowskiemu, Panu Wiesławowi Szymańskiemu, Pani Małgorzacie Sielawa, Pani Dorocie Łynko, Pani Magdalenie Łynko –Mierzejewskiej, Pani Magdalenie Rejka, Panu Bartoszowi Szymańskiemu, Panu Pawłowi Stachelskiemu, Panu Andrzejowi Szablak, Pani Dorocie Reska, Panu Marianowi Zaciek, Panu stanisławowi Miłosek oraz licznym indywidualnym Darczyńcom i Dobroczyńcom, którzy pozostali anonimowi.

Dziękujemy również wszystkim kierowcom, którzy pomogli przy transporcie paczek z magazynu. Wdzięczni jesteśmy Oby dobro, którym się dzielicie z innymi powróciło do Was w najbliższym czasie DZIĘKUJEMY