Pod koniec września została podpisana umowa na "Adaptację pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie", pomiędzy PCPR w Kolnie,a Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym "Chojnowski" Jan Chojnowski z Łomży. Zakres robót budowlanych obejmuje Etap  I inwestycji - remont pomieszczeń na parterze części  budynku zajmowanego przez PCPR oraz dobudowę klatki schodowej. Planowany termin oddania inwestycji to 6 grudnia 2017 r..   Wcześniej zostanie zakupione wyposażenie dla domu. Przewidywany termin uruchomienia ŚDS-u to 20 grudnia tego roku.