W miejscowości Truszki Kucze gm. Kolno pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie kończą prace poszerzenia kostką brukową pasa drogowego. W ramach powyższego przedsięwzięcia zostanie ułożony ciąg pieszy o długości ok. 300 mb i szerokości 0,8 mb. Wartość całkowitego zadania wyniesie ok. 11 tys. zł , z czego dofinansowanie z Gminy Kolno to kwota 9 tys. zł.