1 października w Janowie obchodziliśmy 78. rocznicę rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów. W uroczystości udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, mieszkańcy Janowa i okolic. Gościem szczególnym była pani Halina Harmułowicz z rodziną - córka ppłk. Jerzego Dąbrowskiego "Łupaszki".

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie przy wsparciu Wójta Gminy Kolno oraz Powiatu Kolneńskiego organizuje w Janowie patriotyczną uroczystość, która była rozpoczęta mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Dariusza Wizner, proboszcza Parafii pw. NSJ w Łosewie oraz ks. Marcina Loba, zastępcę dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Udział w uroczystości wzięli: Bernadeta Krynicka i Lech Antoni Kołakowski połowie na Sejm RP, Sybirak pochodzący z Janowa, Ireneusz Mieczkowski, prezes Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kolnie oraz Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego. Pan Andrzej Szymański, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie  wręczył podziękowania wszystkim tym, którzy wspierają działalność na rzecz kultywowania tradycji oręża polskiego i dziedzictwa narodowego. Następnie pod pomnikiem upamiętniającym rozwiązanie 110 Zapasowego Pułku Ulanów złożone zostały wieńce i zapalone znicze przez przedstawicieli Powiatu Kolneńskiego, Gminy Kolno, Miasta Kolno, Zarządu Województwa Podlaskiego, Jednostki Wojskowej 1248 w Bartoszycach, 13 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Łomży, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży, Warsztatów Technicznych w Łomży, Komendy Powiatowej PSP w Kolnie i Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń kawaleryjskich, Banku Spółdzielczego w Kolnie, szkół z gminy Kolno, koła gospodyń w Janowie, sołtysa, radnego i OSP w Janowie oraz panią Halinę Harmułowicz. Tą część obchodów uświetniały poczty sztandarowe, a muzycznie: zespół ludowy Czerwieniacy oraz trębacz pan Piotr Gębarski. Z ramienia Powiatu znicze i kwiaty złożyli Starosta Stanisław Wiszowaty, Wicestarosta Kolneński Robert Wacław Nadara, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Dąbrowski oraz Naczelnik Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Piotr Glinka. Do delegacji powiatu kolneńskiego dołączył Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski.

Na zakończenie uroczystości odbyły się zawody kawaleryjskie, a wszyscy zgromadzeni mogli posilić się wojskową grochówką oraz daniami i słodkościami przygotowanymi przez koła gospodyń z Janowa i Borkowa.

fot. S. Nicewicz