W dniach 06-10 września 2017 roku gościliśmy w naszej szkole delegację z niemieckiej szkoły zawodowej w Dillenburg. Swoją obecnością zaszczycili nas: główny dyrektor szkoły Pan Jonas Dormagen, dyrektor szkół technicznych Pan Christoph Dicke oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie pracy na maszynach sterowanych numerycznie Pan Jens Thielmann. Szkoła  Gewerbliche Schulen Lahn-Dill- Kreises położona jest w Hesji i liczy ponad 2100 uczniów prowadzonych pod kierunkiem około 140 nauczycieli. To duża placówka kształceniowa wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia i maszyny służące uczniom do praktycznej nauki zawodu.

Wizyta odbyła się w ramach współpracy między naszymi szkołami w zakresie technik mechanik- obróbka metalu,  spotkanie miało również na celu omówienie i przygotowanie kolejnej wymiany młodzieży oraz zebraniu pierwszych pomysłów dotyczących realizacji planowanego w maju 2018 roku projektu w obszarze obróbka metalu.

Pragniemy nadmienić, że uczniowie naszej szkoły klasy trzeciej i czwartej technikum mechanicznego wzięli udział w wymianie młodzieży na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Wspólnie z niemiecką młodzieżą opracowali dokumentację projektową, wykonali rysunki techniczne, a na podstawie nich wytworzyli elementy narzędzia poziomującego do frezarki w szkolnych pracowniach praktycznej nauki zawodu na  maszynach konwencjonalnych i maszynach CNC. Uczniowie pracowali pod kierunkiem Panów: Jacka Trzonkowskiego, Dariusza Długozimy i Waldemara Szymańskiego. Następnie  w niemieckiej szkole w Dillenburg nastąpił wspólny montaż poszczególnych elementów. Obok   praktycznego wykorzystania zdobytych w toku nauki umiejętności pracy na maszynach sterowanych numerycznie uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Delegacja z Niemiec została również podjęta przez władze samorządowe, to znaczy  Starostów Kolneńskich Pana Stanisława Wiszowatego i Pana Roberta Nadarę, Burmistrza Miasta Kolno Pana Andrzeja Dudę  oraz Wójta Gminy Kolno Pana Józefa Wiśniewskiego.

Program wizyty był bardzo bogaty, obok zwiedzania spółdzielni mleczarskiej Mlekpol, a szczególnie nowej linii do produkcji serów i ekologicznej kotłowni ze stacją LNG, goście zostali zaproszeni na wystawę zdjęć z projektu, premierę filmu dotyczącą pierwszej wymiany uczniów oraz występ artystyczny naszych młodych artystów: Eweliny i Magdaleny Targońskich, Adama Podeszwika i Mateusza Jarzyło przygotowany pod kierunkiem Pana Pawła Podeszwika.

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych wraz z nauczycielami towarzyszącymi, zaangażowanymi bezpośrednio w projekt towarzyszyła delegacji niemieckiej  również podczas wizyty studyjnej w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

Ostatnim punktem programu było wspólne zwiedzanie Twierdzy Boyen w Giżycku oraz ustalenie terminu opracowania dokumentacji związanej z kolejną wymianą uczniowską, tym razem w Kolnie.

Dodajmy tylko, że wymiana uczniów w niemieckim miasteczku Dillenburg była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób, a w szczególności dyrekcji obu szkół oraz Paniom Julii Reichmann i Urszuli Banach, które przygotowały wspólny wniosek projektowy i otrzymały dofinansowanie od Polsko-Niemieckiej współpracy Młodzieży ( Deutsch-Polnisches Jugendwerk).