Zawiadamiam, że w dniu 15 września 2017 r. (piątek) o godz. 1430, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 1, odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (V kadencji)  

Porządek obrad 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał, wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu, w tym:
    • w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2017r.,
    • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na  lata 2017-2021.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  5. Zamknięcie obrad.