Od początku września br. w Starostwie Powiatowym w Kolnie w wydziałach komunikacji oraz geodezji zostały zamontowane terminale płatnicze.  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A uruchomiło Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Jednym z tych działań jest wprowadzenie możliwości płacenia kartą i telefonem w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, urzędach wojewódzkich i Policji. Płatności te będą dokonywane przez terminale płatnicze lub poprzez bankowość mobilną z wykorzystaniem usługi WebPOS Paybynet. Terminale pojawiły się w ramach pilotażowego projektu płatności elektronicznych realizowanego w urzędach w całej Polsce. Zakładany termin pilotażu to koniec 2020 r.

Od transakcji elektronicznych nie jest pobierana prowizja bankowa oraz nie ma limitów płatności.