Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”. Do udziału w nim zachęcamy wszystkich nauczycieli!

Szukamy pedagogów, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Słowem – swoją postawą i zaangażowaniem są wzorem dla uczniów
i innych osób. Zależy nam na tym, aby zgłoszenia przesyłali przede wszystkim uczniowie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

  • Przygotować maksymalnie 90-sekundowy film dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu;
  • Prawidłowo wypełnić internetowe zgłoszenie na stronie MEN;
  • Przesłać film do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego  zgłoszony kandydat powinien otrzymać tytuł „Nauczyciel-Wolontariusza Roku”.

Kto może zgłosić nauczyciela do konkursu?

Zgłoszenia Nauczyciela-Wolontariusza może dokonać dyrektor szkoły lub placówki oświatowej, inny nauczyciel, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji lub organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2017 roku

Przy ocenie filmów weźmiemy pod uwagę m.in. skalę działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty jego pracy i działań.

Do konkursu mogą zostać zgłoszeni nauczyciele posiadający 2-letni staż pracy w szkole/placówce, którzy otrzymali wyróżniająca ocenę. Do udział w konkursie zapraszamy również nauczycieli polonijnych z całego świata.

„Nauczyciela-Wolontariusza Roku” poznamy do 14 października 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej organizowanej w Warszawie. Trzej zwycięzcy otrzymają nagrodę finansową Ministra Edukacji Narodowej.

Poprzedni rok szkolny 2016/2017 ogłoszony został „Rokiem Wolontariatu”. Jednym z jego elementów był ogólnopolski konkurs „Wolontariusz Roku”. Do wzięcia w nim udziału w zaprosiliśmy uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji. Do MEN nadesłano wówczas około 400 zgłoszeń, a Minister Edukacji Narodowej nagrodziła najlepszych. Teraz pragniemy poznać i wyróżnić najaktywniejszych nauczycieli.

Formularz zgłoszenia