ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Zawiadamiam, że w dniu 6 września 2017 r. (środa) o godz. 1330, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 1,  odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (V kadencji)  z następującym porządkiem obrad:

 

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad dwóch poprzednich  sesji ozn. Nr XXVII/17 i Nr XXVIII/17.
 4. Sprawozdanie Starosty z międzysesyjnej pracy zarządu powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu tj.:
 • w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2017r.;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2017-2021;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 • w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Ogólnego w Kolnie;
 • w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego.
 1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za I półrocze 2017r. wg uchwały Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r.
 2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2017r. wg uchwały Nr 80/317/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r.
 3. Wyznaczenie przedstawicieli Rady Powiatu Kolneńskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Mieczkowski

 

 

Kolno, dnia 30.08.2017r.