Kończą się prace archeologiczne w miejscowości Truszki Zalesie pod kierownictwem Pani dr Ewy Marczak - Łukaszewicz. Na miejscu zakończenia wykopalisk uczestniczył wicestarosta kolneński Robert Wacław Nadara, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Pani Bożena Kowalewska oraz Piotr Glinka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu.