W ramach w/w zadania wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku o długości 65 mb, uzupełniono pobocza o szer. 1 m oraz oczyszczono istniejące rowy. Wykonawcą robót budowlanych była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki. Inwestycja została realizowana w całości ze środków z budżetu powiatu a jej wartość wyniosła ok. 31 tys. zł.