Radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowania. Tym samym rozpoczęła się kolejna kadencja Rady i Zarządu Powiatu Kolneńskiego. Nowym przewodniczącym Rady został Artur Duda, jego zastępcą Lech Janusz Owczarczyk. 

 

Nowy Przewodniczący Rady 

“Chciałbym podziękować za zaufanie i powierzone mi stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego. Jestem głęboko zaszczycony i podejmuję się tego zadania z pełnym zaangażowaniem. Jednym z moich priorytetów będzie zapewnienie sprawnego i efektywnego prowadzenia sesji Rady Powiatu. Chcę, aby każdy Radny miał możliwość wyrażania swoich opinii i pomysłów, a nasze decyzje podejmowane były w sposób transparentny i zgodny z interesem społeczności lokalnej.”  - mówił Artur Duda.

 

Podczas sesji Radni wybrali też Zarząd Powiatu. Na stanowisku Starosty Kolneńskiego pozostał Tadeusz Klama. Także na stanowisku Wicestarosty nie było zmian funkcję dalej będzie pełnił Karol Pieloszczyk. Pozostali członkowie Zarządu to Tomasz Chojnowski, Marcin Zieliński i Zbigniew Rogowski. 

 

Starosta i Wicestarosta dziękują za zaufanie 

“Chcę bardzo serdecznie podziękować. Przede wszystkim mieszkańcom Gminy Kolno i Powiatu za oddane na mnie głosy. Chcę serdecznie podziękować koleżankom i kolegom Radnym za wybranie mnie na stanowisko Starosty Kolneńskiego. Myślę, że podołam tej funkcji, temu wyzwaniu. W samorządzie jestem ponad 35 lat i poprzednia kadencja udowodniła, że potrafimy gospodarować środkami, zarządzać nimi i budować ten Powiat i Ziemię Kolneńską tak, jak tylko można najlepiej.” - mówił po ponownym wyborze na stanowisko Starosty Kolneńskiego, Tadeusz Klama.

 

Za zaufanie wyborców dziękował także Wicestarosta, Karol Pieloszczyk.

“Dziękuję bardzo wszystkim Radnym powiatowym za to, że ponownie zostałem wybrany na Wicestarostę Powiatu Kolneńskiego. Dziękuję również wszystkim moim wyborcom, którzy obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem. Przed nami pięć lat intensywnej pracy na rzecz rozwoju Powiatu Kolneńskiego.”

 

W głosowaniu przy wyborze Członków Zarządu Radni byli jednomyślni. Na 15 głosujących każdy z wybieranych otrzymywał 14 głosów za, przy 1 wstrzymującym się. 

 

Skład Rady Powiatu Kolneńskiego:

 • Marcin Biedrzycki 
 • Tomasz Chojnowski 
 • Artur Duda
 • Małgorzata Kalinowska
 • Tadeusz Klama
 • Michał Kulczewski
 • Robert Wacław Nadara
 • Katarzyna Niedźwiecka
 • Lech Janusz Owczarczyk
 • Karol Pieloszczyk
 • Michał Połoński
 • Zbigniew Rogowski
 • Stanisław Wiszowaty
 • Rafał Załęcki
 • Marcin Zieliński

 

 

 

Rada Powiatu Kolneńskiego VII kadencji. Od lewej: Tomasz Chojnowski, Michał Połoński, Zbigniew Rogowski, Marcin Zieliński, Rafał Załęcki, Małgorzata Kalinowska, Artur Duda, Tadeusz Klama, Michał Kulczewski, Katarzyna Niedźwiecka, Lech Janusz Owczarczyk, Karol Pieloszczyk, Stanisław Wiszowaty, Marcin Biedrzycki, Robert Wacław Nadara.

 

Zarząd Powiatu Kolneńskiego VII kadencji. Od lewej: Zbigniew Rogowski, Marcin Zieliński, Tadeusz Klama, Karol Pieloszczyk, Tomasz Chojnowski.