Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Powiat Kolneński otrzymał w roku 2024 wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- w kwocie 16 000 zł na zakup nowości wydawniczych.

Wkład własny Powiatu Kolneńskiego wynosi 4 000 zł. Całkowita wartość zdania wynosi 20 000 zł.

Udzielono wsparcia finansowego dla:

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota wsparcia finansowego w zł

Kwota wkładu własnego w zł

1.

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza w Kolnie

12 000

3 000

2.

Branżowa Szkoła I stopnia

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie

4 000

1 000

Razem

16 000

 4 000