Kolejne pieniądze na wsparcie klubów i stowarzyszeń. Zarząd Powiatu Kolneńskiego zdecydował o przekazaniu ponad 76 tysięcy złotych na organizację zawodów sportowych i aktywności ważnych dla lokalnej kultury.

 

Jak mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama, dzięki temu mieszkańcy powiatu będą mogli wziąć udział w wielu ciekawych spotkaniach.

“Pieniądze są podzielone tak, żebyśmy mogli wesprzeć bardziej profesjonalny sport, jak i zawody, w których mogą wziąć udział mieszkańcy. Dlatego część trafi do Klubu Sportowego Orzeł na przygotowanie i szkolenie młodych zawodników, a także ich udział w turniejach. A część też do Kół Gospodyń Wiejskich, czy OSP, które zorganizują gminne lub powiatowe turnieje, czy festyny. Dotację otrzymają też członkowie grupy rekonstrukcyjnej, którzy przygotowują żywą lekcję historii tworząc inscenizację wydarzeń z 1920 roku w Lemanie oraz Wincencie. Staramy się wspierać wszystkie inicjatywy ciekawe i ważne dla mieszkańców powiatu” - mówi Tadeusz Klama.

 

Pieniądze przyznano w ramach konkursu, w którym mogły brać organizacje pozarządowe.

 

Były one przeznaczone na wsparcie realizacji zadań́ publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.