Uchwała Nr 110/533/22 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolneńskiego w 2023 roku