Trwa kwalifikacja wojskowa rocznika 2005. Komisja lekarska pod przewodnictwem dr Renaty Doroty Kmieć ocenia stan zdrowia potencjalnych żołnierzy. Przed Powiatową Komisją Lekarską będzie musiało się stawić 285 osób, z czego 17 to kobiety. W tej grupie 204  to osoby z rocznika podstawowego, czyli z 2005 roku. Pozostali to starsi, którzy np. nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie, w oparciu o badania przeprowadzone przez powiatowe komisje lekarskie, stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet, podlegających temu obowiązkowi.

 

Kwalifikacja w powiecie kolneńskim trwa od 26 lutego 2024 r. do 8 marca 2024. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Kolno oraz gminy: Stawiski, Grabowo, Kolno, Mały Płock i Turośl. Stawienie się na nią jest obowiązkowe, a nieobecność trzeba usprawiedliwić - w przeciwnym razie grozi grzywna lub doprowadzenie przez policję. Powiatowa Komisja Lekarska nr 7 ma siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie.

 

Na zdjęciu od lewej: Starosta Kolneński Tadeusz Klama, dr Renata Dorota Kmieć, mjr Andrzej Jarnutowski, Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.