Nowo zmodernizowana część drogi powiatowej 1883B relacji Ksebki-Leman została oficjalnie otwarta. Jest to 2,5 kilometrowy odcinek najdłuższej drogi powiatowej leżącej w gminie Turośl.

 

O trudnościach związanych z użytkowaniem drogi przed modernizacją wspomina Sołtys wsi leman Anna Duda.

„Warunki na tej drodze były fatalne. Nawet kiedy człowiek zwolnił, żeby ominąć dziury, to wpadało się w kolejne” – mówiła Anna Duda.

 

Zniszczona droga to duży problem dla lokalnych mieszkańców, mówił Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.

„Wiedziałem, że nowa droga jest potrzebna. Mieszkańcy wielokrotnie informowali mnie o konieczności wykonywania remontów swoich pojazdów z powodu złego stanu nawierzchni drogi. Po 50 latach od wybudowania tej drogi tutejsi mieszkańcy mogą ponownie cieszyć się nową nawierzchnią i komfortowo się po niej przemieszczać.” – mówił Karol Pieloszczyk.

 

Otwarta droga jest bardzo ważna dla samorządu Powiatu Kolneńskiego i dlatego co roku prowadzone są na niej roboty drogowe – mówił Starosta Kolneński Tadeusz Klama.

„Jest to najdłuższa droga na terenie gminy Turośl, bo ma ponad 30 kilometrów. Co roku na tej drodze wykonywane są prace remontowe, modernizacyjne i przebudowy na kilkukilometrowych odcinkach.

W tym roku wykonaliśmy modernizację na odcinku 2,5 kilometra. Wykonaliśmy nową nawierzchnię o szerokości 5 metrów.

Na wiosnę zaczynamy remont kolejnego odcinka tej drogi na wysokości miejscowości Łacha o długości 2 km.” – mówił Tadeusz Klama.

 

O znaczeniu prowadzenia inwestycji na lokalnych drogach i konieczności ich wspierania mówił wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś.

„Samorząd Województwa jest zainteresowany rozwojem sieci dróg w województwie Podlaskim i drogi powiatowe jak najbardziej się wpisują w ten plan. Chodzi o to, żeby rolnik wyjechał z domu i zajechał dobrą drogą do Warszawy, jak i stolicy województwa.

Ten system zaczyna działać bardzo dobrze i będziemy kontynuować pomoc dla gmin i dla powiatów, żeby mogli systematycznie naprawiać i remontować drogi gminne czy powiatowe.” – mówił Marek Olbryś.

 

Przebudowa tego fragmentu drogi kosztowała 2,3 miliona złotych. Dofinansowanie pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju w wysokości 1,3 mln zł oraz 800 tys. zł z Województwa Podlaskiego. Z budżetu powiatu pochodziło tylko 163 tys. zł.