Uchwała Nr 132/637/23 z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu „Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

 

Projekt - Program współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok