Dzień Edukacji Narodowej uroczyście obchodzono w Zespole Szkół Technicznych im. Kardynała Wyszyńskiego w Kolnie.

 

Narodowe święto celebrowano w gronie zaproszonych gości, instytucji, organizacji, przedstawicieli rady rodziców, nauczycieli, pracowników, nauczycieli emerytów i młodzieży.

 

Z tej okazji wygłoszone zostały przemówienia między innymi przez Dyrektora Szkoły Eugeniusza Gromadzkiego i Starostę Kolneńskiego Tadeusza Klama.

 

Dyrektor szkoły mówił o roli nauczycieli w nabywaniu przez uczniów wyjątkowych umiejętności.

„Drodzy nauczyciele wiemy o tym, że nie wszyscy rodzą się ze skrzydłami, ale to rolą szkoły, rolą nauczycieli, rolą wszystkich instytucji wspierających i pomagających w szkole, w wychowaniu i edukacji młodzieży jest pomoc w tym, żeby te skrzydła wyrosły i żeby tych skrzydeł jeszcze można było używać.

Obserwuje losy absolwentów i losy tej młodzieży, która przechodzi przez szkołę, przez okres trzech lub pięciu lat i widzę często, że te skrzydła im wyrastają. Mało tego, tych skrzydeł jeszcze używają. To jest rola szkoły, to jest wasza zasługa, wasza opieka.” – mówił Eugeniusz Gromadzki.

 

O znaczeniu zawodu nauczyciela w społeczeństwie mówił Starosta Kolneński Tadeusz Klama.

„Drodzy państwo, życzę żebyście mieli szacunek uczniów, żeby uczniowie mieli was w sercu jak najdłużej, żebyście się spotykali ze zrozumieniem rodziców i żebyście mieli społeczne poparcie cały czas. Bądźcie dumni z tego, że jesteście nauczycielami, ludźmi którzy nowe pokolenie przygotowuje do dorosłego życia. – mówił Tadeusz Klama.

 

Z Okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane nagrody.

Pani Katarzyna Kleczyńska Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych otrzymała Nagrodę Starosty. Nagroda została przyznana za wzorowe wykonywanie obowiązków wicedyrektora szkoły, za zaangażowanie i wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami, a także za aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia swoich kompetencji i umiejętności.

 

Dyrektor ZST wręczył Nagrodę Dyrektora nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody otrzymali: Urszula Banach, Dorota Mroczkowska, Edyta Agnieszka Szczepankowska, Anna Duda, Magda Klimek, Ewa Grala, Ewa Małgorzata Wróblewska, Jacek Trzonkowski, Marek Klimek, Karol Bazydło.