Po dwumiesięcznej przerwie w nauce i szkolnych obowiązkach młodzież i nauczyciele spotkali się, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny 2023/2024 w dwóch szkołach ponadpodstawowych.

 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie przyjęto 106 nowych uczniów do pierwszych klas. Utworzono dla nich pięć klas o profilach: przyrodniczy, medyczny, humanistyczny ze społecznym, ekologiczny, politechniczny

 

Na uroczystym apelu ze szczególną uwagą zostali powitani uczniowie klas pierwszych. Dyrektor Liceum Zdzisław Śliwecki radził, aby uczniowie klas pierwszych poświęcili czas na wzajemne poznanie i wspólne planowanie. Zapewniał też, że te działania pomogą w codziennym życiu szkolnym.

 

Uczniów powitał i wspierał także Starosta Kolneński Tadeusz Klama.

„Nie bójcie się tej szkoły. Macie wspaniałych wychowawców, którzy Was będą prowadzić. Życzę Wam, abyście się jak najszybciej w tej szkole zaadoptowali. Myślę, że pomogą Wam w tym starsi uczniowie oraz nauczyciele. Zwracam się też do uczniów klas czwartych. Weźcie się za siebie, gdyż pójdziecie w ciekawy, ale jednak trudny świat, w którym znajdziecie swoje miejsce.” – mówił Tadeusz Klama.

 

Do Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie im. Kardynała Wyszyńskiego (ZST) przyjęto 128 uczniów. Dla nowoprzyjętych uczniów utworzono 6 klas, 3 branżowe i 3 technikum. W tym roku po raz pierwszy będą prowadzone zajęcia przygotowania wojskowego prowadzone przez jednostkę patronacką. Uczniowie w ramach Oddziału Przygotowania Wojskowego będą szkoleni podczas zajęć zorganizowanych przez 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej.

 

Na uroczystym otwarciu roku szkolnego w ZST do uczniów i nauczycieli zwracał się Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.

„Pamiętajcie, że każdy dzień w szkole to dzień, w którym możecie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje talenty i kształtować swoją przyszłość. Wasza determinacja i zaangażowanie są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Bądźcie otwarci na nowe doświadczenia i nie bójcie się prosić o pomoc czy wsparcie.” – mówił Karol Pieloszczyk.

 

Łącznie do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Kolneńskim zostało przyjętych 234. uczniów.