Podpisane zostały umowy na przebudowę ulicy Kolejowej w Kolnie i remont drogi powiatowej między miejscowościami Ksebki - Leman. Podpisy złożyli Przedstawiciele wykonawców, a w imieniu Zarządu Powiatu Kolneńskiego Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski.

 

Pierwsza umowa dotyczyła przebudowy ulicy Kolejowej w Kolnie. Ostatniej drogi powiatowej (nr 2640B) na terenie miasta Kolna o nawierzchni żwirowej.

„Długość przebudowanego odcinka to 1620 m bieżących. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 m, zostanie wykonany ciąg pieszy i rowerowy z masy bitumiczną o szybkości 3 m. Zostaną wykonane nowe zjazdy na posesję z kostki brukowej. Wprowadzona zostanie także nowa organizacja ruchu poprzez nowe oznakowanie pionowe jak i poziome” – mówił Grzegorz Kulągowski.

Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Łomży. Wartość inwestycji wynosi prawie 6 milionów złotych z 60% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ponad 3,5 miliona złotych). Prace zostaną zakończone w I półroczu 2024 roku.

 

Druga umowa dotyczyła remontu drogi powiatowej nr 1883B między miejscowościami Ksebki – Leman na odcinku prawie 2,5 kilometra.

„Zostanie wykonana nowa nawierzchnia z masy bitumicznej o szerokości 5 m. Zostaną uzupełnione pobocza o szerokości 75 cm oraz odmulone i pogłębione istniejące rowy przydrożne” – mówił Grzegorz Kulągowski.

Wykonawcą prac na drodze 1883B będzie BIG Projekt spółka z o.o. w Łomży. Wartość inwestycji wynosi prawie 2,3 miliona złotych z 60% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ponad 1,3 miliona złotych). Prace zostaną zakończone w 2023 roku.