Projekt pn. „Rozbudowa o windę i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie” jest realizowany przez Powiat Kolneński reprezentowany przez Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 599 625,00 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON 165 000 zł w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W dniu 26 czerwca 2023 r. została podpisana umowa nr WRR/000278/10/D o dofinansowanie projektu pomiędzy Powiatem Kolneńskim a PFRON-em.

 

Termin zakończenia robót 3 września 2023 r.