Nauczyciele otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie.

 

Przed odebraniem aktów mianowania, awansowani pedagodzy złożyli uroczyste ślubowanie. Akty mianowania wręczyli Starosta Kolneński Tadeusz Klama wraz z Wicestarostą Kolneńskim Karolem Pieloszczykiem.

 

Do egzaminów na nauczyciela mianowanego przystąpiło czterech i pomyślnie zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną:

- Pani Bogusława Gołąbek, I LO im. A. Mickiewicza w Kolnie
- Pani Katarzyna Monika Raszczyk, I LO im. A. Mickiewicza w Kolnie
- Ks. Kamil Nowak, Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
- Pan Wojciech Kulas, I LO im. A. Mickiewicza w Kolnie

 

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.