Decyzje są podejmowane centralnie, ale nie idą za tym pieniądze. A to ma wpływ na kondycję Szpitala Ogólnego w Kolnie. Nie na wszystko możemy mieć wpływ. bo chociaż część Oddziałów pracuje bardzo dobrze i, można powiedzieć, na siebie zarabiają, to normy, ryczały czy wynagrodzenia są ustalane odgórnie, często ustawowo - mówiła podczas sesji Rady Powiatu Dyrektor placówki, Krystyna Dobrołowicz.

 

“Spodziewaliśmy się pogorszenia sytuacji w związku z ustawowym obowiązkiem podniesienia minimalnego wynagrodzenia. Ale nie wiemy jakie pieniądze będą przeznaczone na wzrost ryczałtów i kontraktów. Mimo tego są Oddziały, które bardzo dobrze funkcjonują. Na Oddziale Chirurgicznym pokrywane są koszty pośrednie i bezpośrednie, Oddział Wewnętrzny i Geriatryczny również. Analizujemy pracę Oddziału Psychiatrycznego. Najgorsza sytuacja jest na Oddziałach Pediatrycznym i Położniczo-Ginekologicznym. Ale normy są ustalane odgórnie, wynagrodzenia również są ustalane odgórnie. Do tego spada liczba porodów. W 2022 roku była 220 porodów, a w tym roku, najprawdopodobniej, nie będzie nawet 200. Nie wiadomo też, czy uda się zapewnić odpowiedni personel, bo rosną oczekiwania finansowe. Miałam przykrą rozmowę z anestezjologami i oczekują 220 zł za godzinę. A brak zgody na oczekiwane warunki może spowodować, że lekarze odejdą tam, gdzie taką stawkę otrzymają.” - mówiła Krystyna Dobrołowicz.

 

Szpital jest priorytetem dla Zarządu Powiatu - przypomina Starosta Kolneński, Tadeusz Klama. Realizowane są inwestycje, placówka jest rozwijana, ale musimy radzić sobie z przeszkodami, na które nie mamy wpływu takimi jak ustalane centralnie limity, czy wynagrodzenia.

 

“Podkreślam, że szpital jest dla nas bardzo ważny. Chcemy zachować go w całości, tak jak funkcjonuje teraz, żeby pracowały wszystkie Oddziały. My, ze swojej strony, robimy bardzo dużo: remontujemy, inwestujemy, kupujemy sprzęt i myślimy o jego przyszłości, żeby sprostał oczekiwaniom naszej społeczności. Do tej pory zainwestowaliśmy w Szpital ponad 32 miliony złotych. 

Ale są takie sprawy regulowane zewnętrznie, ustawowo, które od nas nie zależą. Tak jest, na przykład, z wynagrodzeniami. W ubiegłym roku, w lipcu była pierwsza ustawowa podwyżka płacy minimalnej, która zdecydowanie podniosła koszty utrzymania Szpitala. W tym roku mieliśmy już lekkie zadłużenie z tego tytułu. A za kilka miesięcy, w lipcu, ma być ponownie podniesiona ta minimalna płaca. Jeszcze nie wiemy jakie będzie miało to skutki finansowe dla naszego Szpitala i czy będziemy w stanie utrzymać wszystkie Oddziały. W Szpitalu są Oddziały, które przynoszą placówce dochód, albo wychodzą “na zero”. Ale są również takie Oddziały jak Dziecięcy czy Ginekologiczno-Położniczy, do których trzeba dokładać. Czekamy na rozwiązania zewnętrzne, ustawowe, które by nakreślił rząd, a które pozwolą myśleć o dalszym ich losie. Praktycznie na każdym posiedzeniu Zarządu omawiamy te sprawy i zastanawiamy się jakie znaleźć rozwiązanie, ale tak jak mówiłem, nie wszystko zależy od nas, a my musimy znaleźć wyjście z sytuacji. Myślę że w ciągu tego roku jakieś rozwiązanie znajdziemy. 

Niezależnie od tego wszystkiego cały czas inwestujemy w ochronę zdrowia. W tej chwili jesteśmy na etapie remontu przychodni przy ul Milewskiego w Kolnie, trwa budowa lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, mamy w planie również remont pomieszczeń szpitalnych i Oddziałów. Mamy bardzo dużo nowoczesnego sprzętu, ale przygotowujemy się do ewentualnego zakupu rezonansu. Szukamy na to dodatkowych środków zewnętrznych.” - mówił Tadeusz Klama.

 

Zarząd Powiatu zaakceptował wnioski Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie i zgodził się na wykonanie dodatkowych prac w budynku Przychodni przy ul. Milewskiego 36 oraz zabezpieczenie na ten cel ponad 136 tysięcy złotych w budżecie Powiatu, udzielił dotacji w wysokości 205 tysięcy złotych na zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sekcji Administracyjno-Gospodarczej, oraz udzielił dotacji w wysokości 350 tysięcy złotych na zaprojektowanie i wykonanie klatki schodowej w budynku Przychodni. W sumie Zarząd Powiatu przeznaczył na te cele blisko 700 tysięcy złotych.