Rozpoczęły się już prace na drodze powiatowej Żebry - Okurowo - Brzózki. Na odcinku o długości blisko 3,5 kilometra będzie położona nowa nawierzchnia. Droga będzie też poszerzona. To bardzo ważna inwestycja, nie tylko dla mieszkańców tych miejscowości - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama. 

 

“Droga bardzo ważna dla rolników, którzy mają tam pola, ale również dla tych, którzy uprawiają użytki zielone już za granicą gminy, za granicą powiatu, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Droga, która przez wiele lat była tylko remontowana i żwirowana. W tej kadencji postanowiliśmy przygotować dokumentację projektową i staraliśmy się o uzyskanie dofinansowania na jej wybudowanie. Udało się i dostaliśmy pieniądze z Funduszu Polski Ład, dofinansowanie prawie 60 procent, a resztę musieliśmy dołożyć z budżetu Powiatu Kolneńskiego. Ale myślę, że warto, bo to już jest ostatnia droga powiatowa w gminie Kolno, na której nie było asfaltu, a była nawierzchnia żwirowa.” - mówi Tadeusz Klama. 

 

W ramach inwestycji wykonana będzie nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m na odcinku długości 3,5 km, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 75 cm oraz rowy przydrożne. Przebudowane będą także skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdami na posesję. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Spółka z o.o z Łomży. A wszystkie prace mają być zakończone w ciągu pół roku.

 

Inwestycja będzie kosztowała 7 228 515,78 zł. Wkład własny Powiatu to 2 228 515,78 zł. Pozostała kwota pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.