Liczba osób, które pozostają bez pracy w Powiecie Kolneńskim jest praktycznie bez zmian w stosunku do ubiegłego roku - mówiła podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, Dorota Konopka. Na koniec stycznia 2022 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych  w PUP wynosiła 2286 osób, natomiast w styczniu tego roku w rejestrach urzędu figurowały 2324 osoby bezrobotne. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych rok do roku wzrosła o 38 osób. Podobną sytuację odnotowano w lutym 2023r. gdzie liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie była wyższa o 22 osoby w porównania do lutego 2022 r. Powyższe dane świadczą o tym, że sytuacja na lokalnym rynku pracy jest stabilna, a niewielkie zmiany liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie mieszczą się w błędzie statystycznym i mogą wynikać ze zdarzeń losowych - mówiła Dorota Konopka.

 

“W tej chwili na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia mamy 5 500 000 złotych. Te programy od stycznia już zostały uruchomione. Oczekujemy jeszcze na rozpoczęcie programów unijnych na aktywizację osób bezrobotnych i te, prawdopodobnie, będa mogły być uruchomione dopiero od maja. Przewidujemy, że liczba bezrobotnych, których będziemy mogli aktywizować i pracodawców którym będziemy mogli udzielać pomocy, będzie podobna do roku poprzedniego. Ale może nawet być i większa, ponieważ już w tym momencie zwróciliśmy się do Ministerstwa o zwiększenie środków na aktywizację różnych form przeciwdziałania bezrobociu. Jeśli zostaną uruchomione środki unijne, ta sytuacja na pewno ulegnie poprawie i będziemy mogli więcej osób kierować do pracy, jak również wspomagać zatrudnienie u przedsiębiorców. Będziemy mogli również wtedy zrealizować dotacje na działalność gospodarczą i wspierać tworzenie miejsc pracy u przedsiębiorców poprzez refundację wyposażenia stanowisk pracy.” - mówiła Dorota Konopka.

 

Pomoc, jaką może zaoferować Powiatowy Urząd Pracy osobom, które szukają pracy i pracodawcom jest bardzo istotna - mówił Starosta Kolneński, Tadeusz Klama. 

 

“To nie jest łatwy czas ani dla tych, którzy szukają pracy, ani dla pracodawców. To co dzieje się na świecie ma bardzo duży wpływ także na lokalne rynki. Są duże zawirowania, które powodują nagłe zwiększenie kosztów prowadzenia działalności. Rosną też oczekiwania dotyczące pracowników, co osobom, które szukają pracy utrudnia jej znalezienie.

Dlatego tak istotna jest rola Powiatowego Urzędu Pracy. Jest on pośrednikiem między osobą, która szuka pracy i pracodawcą. Może pomóc w podniesieniu kompetencji i zdobyciu nowej wiedzy, ale także przekazać pieniądze, na przykład, na utworzenie nowego miejsca pracy. Może także ułatwić otworzenie własnej firmy. Dlatego mam nadzieję, że pieniądze, które w tym roku ma do dyspozycji Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie będą wsparciem dla wszystkich na rynku pracy.” - mówił Tadeusz Klama.

 

Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy zaznaczyli, że sytuacja na lokalnym rynku pracy jest stabilna. Powiat Kolneński jest powiatem typowo rolniczym, gdzie rynek pracy opiera się przede wszystkim na usługach, administracji i handlu. Dużą nadzieją na ożywienie gospodarcze jest zapowiedź utworzenia jednostki wojskowej w Kolnie co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na ilość miejsc pracy w naszym Powiecie.

 

Warto dodać, że było to ostatnie w tej kadencji posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie. Podczas spotkania przewodniczący Rady, Burmistrz Kolna, Andrzej Duda, podziękował za dotychczasową współpracę dyrektor PUP w Kolnie, Dorocie Konopce i wręczył jej kwiaty.