Kolejna droga na terenie Powiatu Kolneńskiego będzie miała nową nawierzchnię. W Starostwie podpisano dzisiaj umowę na modernizację 3,5 kilometra drogi Żebry - Okurowo - Brzózki. To bardzo ważna inwestycja, na którą udało się znaleźć pieniądze poza budżetem Powiatu - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

“To bardzo ważna droga, która obsługuje tereny rolnicze miejscowości do niej przyległych. Ale korzystają z niej także rolnicy, którzy mają swoje pastwiska i łąki na terenie sąsiedniego województwa Warmińsko-Mazurskiego. Udało nam się pozyskać 5 milionów złotych na modernizację tej drogi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Po modernizacji droga będzie miała nową nawierzchnię, będzie szersza i zapewni bezpieczny i komfortowy przejazd.” - mówi Tadeusz Klama.

 

Droga będzie gruntownie zmodernizowana - mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski.

 

“W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m na odcinku długości 3,5 km. Wykonane zostaną również obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 75 cm oraz rowy przydrożne. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdami na posesję. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Spółka z o.o z Łomży. Termin realizacji zadania to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.” - mówi Grzegorz Kulągowski. 

 

Inwestycja będzie kosztowała 7 228 515,78 zł. Wkład własny Powiatu to 2 228 515,78 zł. Pozostała kwota pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.