Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu Komisji Konkursowej

Zapraszam organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, posiadające siedzibę na terytorium powiatu kolneńskiego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata na członka Komisji Konkursowej. W skład Komisji Konkursowej wchodzą dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostaną wybrane dwie osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej.  

Propozycje kandydatów na członków Komisji Konkursowej można przesłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Kolnie,
ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno do dnia 1 marca 2023 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) kandydata oraz nazwę reprezentowanej organizacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA - KLIKNIJ

 Starosta  

Tadeusz Klama